niedziela, 4 lutego 2018

Dni Pamięci

26 stycznia w Głogowie Małopolskim odbyły się gminne obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W tę ważną uroczystość, której celem było upamiętnienie zamordowanych przez Niemców Żydów podczas II wojny światowej, włączyła się Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna oraz głogowska młodzież szkolna, która w wymownym milczącym marszu przeszła na cmentarz żydowski oraz pod pomnik ofiar Holokaustu i na mogiły Żydów w Borze koło Głogowa Młp.
 
W ramach obchodów odbyła się również sesja naukowa pt. „Historia i kultura Żydów głogowskich naszym wspólnym dziedzictwem”, w której udział wzięli zaproszeni goście w tym prof. Wacław Wierzbieniec, który przybliżył zebranym zasady funkcjonowania gminy żydowskiej. W przedwojennym Głogowie społeczność żydowska stanowiła 30 proc. mieszkańców. Żydzi zajmowali się głównie handlem i rzemiosłem. Mieli swoją synagogę, łaźnię, cmentarz i izbę handlową. Dzieci wyznania katolickiego i mojżeszowego uczyły się z tych samych klasach a mieszkańcy prowadzili wspólne interesy. Wraz z innymi mieszkańcami Głogowa tworzyli oni zgodne społeczeństwo. II wojna światowa oraz zorganizowana przez Niemców eksterminacja Żydów sprawiła, że trwająca ponad III wieki koegzystencja został brutalnie przerwana. Większość głogowskich Żydów została wiosną 1942 roku wywieziona do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Bełżcu i tam zamordowana.  
 
Pamięć o głogowskich mieszkańcach wyznania mojżeszowego i ich tragicznej historii oraz ofiarnych czynach Polaków w tym trudnym czasie jest dzisiaj naszą powinnością i obowiązkiem. Dlatego w najbliższym numerze „Ziemi Głogowskiej” ukaże się artykuł opisujący historię żydowskiej rodziny Birnfeldów ukrywającej się w domu Jana i Marii Samojednych oraz Marii Ożóg, którzy za swój heroiczny czyn zostali przez Niemców rozstrzelani. Śmierć ponieśli również ukrywani przez Polaków Żydzi.

niedziela, 28 stycznia 2018

Centrum przesiadkowe

W Głogowie Małopolskim przy dworcu PKP powstanie centrum przesiadkowe dla pasażerów. Inwestorem jest gmina zaś wykonawcą firma Karpat-Bud, która realizuje zadanie w ramach programu ZIT-ROF. Inwestycja zrealizowana zostanie w 2018 r.  a jej całkowity koszt wyniesie 4,5 mln. zł. Wybudowanie centrum w znacznym stopniu poprawi warunki korzystania przez mieszkańców z komunikacji publicznej oraz rozwiąże problem braku miejsc parkingowych przy cmentarzu i w centrum miasta.

W ramach programu budynek dworca kolejowego (obecnie stary, odrapany i nieużywany) zostanie rozbudowany o jedno piętro oraz przystosowany dla pasażerów i osób niepełnosprawnych. Przy nowoczesnym budynku dworcowym pojawią się zadaszone stanowiska dla autobusów, miejsca postojowe dla rowerów, motocykli i taksówek. Rzeka Szlachcianka, która przepływa obok dworca, zostanie przykryta i zabezpieczona.

Dworzec, który powstaje będzie obsługiwał zarówno pasażerów korzystających z kolei jak również pasażerów autobusów i busów. W ten sposób stworzone zostaną warunki do łatwego i bezpiecznego przesiadania się pasażerów z samochodów prywatnych lub rowerów do innych publicznych środków transportu. Powstanie nowego dworca wcale nie oznacza likwidacji przystanków w rynku. Po wybudowaniu centrum przesiadkowego autobusy nadal będą wjeżdżały do centrum i zatrzymywały się na przystanku przed ratuszem.

sobota, 27 stycznia 2018

115 milionów

Na grudniowej sesji radni przyjęli budżet gminy. Za uchwałą budżetową zgodnie głosowali wszyscy radni niezalenie od opcji i poglądów. Trudno było postąpić inaczej. Tegoroczny budżet jest naprawdę rekordowy i imponujący. Planowane dochody na poziomie 100 mln. zł. wydatki 115 mln. zł. Deficyt nieduży, a przede wszystkim olbrzymia ilość zaplanowanych do realizacji inwestycji.

Na oświatę przeznaczona zostanie kwota 29 mln. zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, utrzymanie obiektów szkolnych, przedszkolnych i żłobkowych, stołówki szkolne, dowóz dzieci i administracja szkół. Na wsparcie dla rodzin w ramach programu Rodzina 500+ przeznaczona zostanie kwota 15 mln. zł. Świadczenie wypłacone zostanie 2570 dzieciom z 1637 rodzin w tym dla 80 dzieci niepełnosprawnych.

Największa kwota bo aż 40 mln. zł. przeznaczona zostanie na inwestycje. W tym roku będzie ich naprawdę sporo z racji wdrażania programów unijnych i realizacji dużych inwestycji z budżetu gminy takich jak rozbudowa przedszkola publicznego.

W budżecie zapisano kwotę 8 mln. zł. na budowę dróg, 5 mln. zł. na budowę parkingów i chodników, na rozbudowę domu kultury i remont domu ludowego w Hucisku zaplanowano 2,3 mln. zł., na budowę oczyszczalni ścieków i rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej w Przewrotnem, Hucisku i Pogwizdowie Starym kwotę 5 mln. zł.

Dużo środków (4,9 mln. zł.) przeznaczonych zostanie na zwiększenie energii ze źródeł odnawialnych, w ramach tego programu na wszystkich budynkach użyteczności publicznej w tym na oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody i szkołach ustawione zostaną baterie fotowoltaiczne. Uzbrojone zostaną kolejne tereny (10 h) pod inwestycje dla przedsiębiorców za kwotę 4,4 mln. zł.

Zrealizowany zostanie program E-usługi w Gminie Głogów Młp. w ramach którego stworzone zostaną  możliwości załatwiania wielu spraw urzędowych drogą elektroniczną. Rozbudowana zostanie baza dla seniorów poprzez utworzenie domu pomocy społecznej i rozszerzenie zakresu działania domu senior na kwotę 3 mln. zł.

niedziela, 14 stycznia 2018

Refleksja po

Każdego roku w naszej gminie w okresie bożonarodzeniowym i noworocznym odbywają się tzw. Dni Seniora. Te uroczystości to – ni mniej ni więcej – jak coroczne spotkania seniorów z poszczególnych sołectw na wspólnym kolędowaniu, składaniu sobie życzeń i wspólnym posiłku. Spotkania te nie byłyby możliwe bez zaangażowana rad sołeckich i pań z kół gospodyń wiejskich, które przygotowują poczęstunek i dekorują sale.
 
Nieskromnie powiem, że w naszej gminie dla seniorów - instytucjonalnie robi się sporo. Powstał dzienny dom „Senior Wigor”, na finiszu jest Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych, od lutego zacznie działać program wsparcia dla seniorów w ramach którego 150 osób po 60-tym roku życia objętych zostanie kompleksową opieka specjalistyczną i rehabilitacyjną wraz z dostarczeniem opasek życia i czujników czadu.  
 
To jednak każde spotkanie osobiste z seniorami jest szczególne i wszędzie nieco inne - uzależnione od specyfiki danej wsi – na jednym występują dzieci, w innych tańczy zespół lub recytowane są wiersze. Jedno pozostaje niezmienne - urok spotkań - wszędzie pełen ciepła, życzliwości i nieskrywanej radości. A po spotkaniu nasuwa się wciąż ta sama refleksja, że w jesieni życia nieocenioną warnością jest bycie z drugim człowiekiem.
 

 

niedziela, 7 stycznia 2018

Orszak przemaszerował


6 stycznia ulicami Głogowa Małopolskiego, już po raz piąty, przemaszerował Orszak Trzech Króli. Chociaż Święto Objawienia Pańskiego jest jednym z najstarszych świąt w chrześcijańskim świecie, to tradycja organizacji w tym dniu orszaków jest bardzo młoda. Pierwszy odbył się w Warszawie w 2009 roku. Od tego momentu wielobarwne korowody uliczne stały się bardzo popularne w całej Polsce. W tym roku Orszaki Trzech Króli odbyły się aż w 600 miastach w kraju i poza granicami.

W tegorocznym głogowskim orszaku padł rekord, wzięło w nim udział blisko 1,5 tys. osób. Mędrcom towarzyszyli najmłodsi mieszkańcy - przedszkolaki, uczniowie głogowskich szkół, młodzież oraz starsi i seniorzy. Razem szły osoby duchowne, strażacy, rycerze, artyści, całe rodziny! Wszyscy, dla których ważna jest wspólnota i prawda wypływająca z faktu Bożego Narodzenia. W tym roku Orszak odbył się pod hasłem „Bóg jest dla wszystkich!”

Serdecznie dziękuję organizatorom tegorocznego Orszaku Trzech Króli za jego przygotowanie i prowadzenie. Dziękuję - sponsorom, dyrekcji, nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Szkoły Muzycznej, Przedszkola Publicznego, Miejsko Gminnego Domu Kultury oraz Siostrom zakonnym i nauczycielom z przedszkola parafialnego im. św. Michała Archanioła w Głogowie Małopolskim - za organizację tego ważnego dla całej społeczności wydarzenia.

niedziela, 31 grudnia 2017

Stary – Nowy
Dobiega końca 2017 rok.  Jaki był to czas dla nas osobiście, dla naszych rodzin i wspólnot – każdy musi ocenić sam. Ale nawet jeśli komuś w tym roku, nie udało się zrealizować planowanych zamierzeń, to proszę się nie martwić. Jutro rozpoczyna się nowy 2018 rok i szansa na kolejne plany i osiągnięcia. Ważne żeby stawiać sobie mądre i ambitne cele oraz niestrudzenie dążyć do ich realizacji. Tego sobie i Państwu w Nowym 2018 Roku serdecznie życzę.

Podatki bez zmianKolejny rok z rzędu mieszkańcom Gminy Głogów Młp. nie wzrosną podatki i opłaty lokalne. Rada Miejska zgodziła się z moim wnioskiem i nie zwiększyła obciążeń fiskalnych dla mieszkańców. Pomimo zaplanowanych na 2018 rok bardzo dużych wydatków na inwestycje, uważam, że środki finansowe na wkłady własne do programów znajdziemy gdzie indziej - a nie w kieszeniach podatników. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze, mieszkańcy będą mogli przeznaczyć na inne ważne cele. 

W 2018 roku znowu będziemy się borykali ze sprawą zamiany granic. Prezydent Rzeszowa po raz kolejny będzie próbował zabrać naszej gminie dwa sołectwa: Miłocin i Pogwizdów Nowy. Dla władz Rzeszowa taki ruch to czysty interes. Chce zabrać sołectwa zasobne, w pełni uzbrojone i dobrze zurbanizowane. Dla samych mieszkańców taka zamiana wcale nie jest korzystne. Dlaczego? Proszę sprawdzić. Poniżej prezentuję porównawcze zestawienie stawek podatkowych dla Rzeszowa i Głogowa Młp.

Pozycje podatkowe
Stawki w Rzeszowie
Stawki w Głogowie Młp.
za 1 m 2 budynku mieszkalnego
0,68 zł.
0,60 zł.
za 1 m 2 budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
23,10 zł.
21,90 zł.
za 1 m 2 budynku pozostałe (garaż)
6,75 zł.
4,50 zł.
za 1 m2 gruntu zajętego pod działalność gospodarczą
0,91 zł.
0,85 zł.
Opłata za dostarczenie 1 m3 wody
4,30 zł. + 8% Vat
2,73 zł. + 8% Vat
Opłata za odprowadzenie 1 m3 ścieków
3,73 + 8% Vat
3,61 zł. + 8% Vat

Przy obowiązujących stawkach podatkowych, średnioroczne koszty życia czteroosobowej rodziny mieszkającej w Rzeszowie są o ok. 800 zł. wyższe od kosztów życia rodziny zamieszkującej na terenie gminy Głogów Młp.