poniedziałek, 16 lipca 2018

Plan i basta

Na ostatniej sesji Rada Miejska uchwaliła kolejny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części osiedla Niwa. Niby nic wielkiego, ale jak wielkie znaczenie ma ten dokument, świadczy fakt, że wbrew niemu nic na osieldu powstać nie może. Po prostu trzeba się z nim liczyć i basta.
 
Zmiany dotyczą m.in. terenów parafii, która dzięki zmianie planu będzie mogła rozbudować przedszkole parafialne. Działek prywatnych znajdujących się po przeciwnej stronie sklepu Stokrotka przy ul. Jana Pawła II gdzie już niebawem zaczną postawać domki jednorodzinne. Oraz działek gminnych na końcówce ul. Kościuszki, które to tereny również jak pozostałe obszary osiedla przeznaczony zostanie pod zabudowę jednorodzinną.
 
Kolejne plany są już w opracowaniu. Przede wszystkim przygotowujemy dokumenty dla wschodniej części Głogowa Młp. od ulicy Partyzantów do Leśnej Woli oraz dla całego sołectwa Pogwizdów Nowy.

poniedziałek, 2 lipca 2018

Stawiamy na przedmioty ścisłe i przyrodnicze


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, udało się pozyskać kolejne środki finansowe na realizację programów edukacyjnych w szkołach. Projekty realizowane będą w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Głogowie Młp., Zespole Szkół w Przewrotnem, Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Zespole Szkół w Budach Głogowskich oraz Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych 1154 uczniów i uczennic ww. szkół w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz wzrost kompetencji 208 nauczycieli kształcenia ogólnego w szczególności w zakresie wykorzystania metody eksperymentu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Działania te mają przyczynić się do znaczącego wzrostu osiąganych przez uczniów wyników w przedmiotach ścisłych i przyrodniczych.

W ramach programu do pięciu szkół zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do zajęć z przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Realizowane będą dodatkowe zajęcia z matematyki, informatyki, programowania oraz zajęcia szachowe. Łączna wartość projektu to niespełna 1,5 mln zł.

W ciągu ostatnich siedmiu lat na realizację programów edukacyjnych w szkołach na terenie gminy udało się pozyskać środki z RPO WP na łączną kwotę ponad 9 mln. zł.

poniedziałek, 25 czerwca 2018

Biegam wspieram


Wczoraj w ośrodku Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 Caritas w Budach Głogowskich, odbył się III sportowy piknik rodzinny. Był to kolejny z cyklu prorodzinnych pikników promujących trzeźwość i zdrowy tryb życia organizowany przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej i gminę Głogów Młp. W organizację imprezy włączyło się wiele instytucji w tym m.in.: głogowski dom kultury, ośrodek pomocy społecznej, ośrodek sportu i rekreacji, a także Centrum Animacji Społecznej i Podkarpacki Klub Samorządności.

W trakcie trwania pikniku odbył się półmaraton – bieg na dystansie 21 km. 120 biegaczy pokonało urokliwą trasę przez Las Budziejski oraz Rezerwat Zabłocie. Dzięki sprzyjającym dla biegaczy warunkom atmosferycznym wielu z nich zrobiło swoje „życiówki”. Także chodziarze przemaszerowali dystans 5 km w kolejnych już zawodach nordic walking.  

Dodatkowych atrakcji dla ciała i dla ducha było wiele w tym: tańce zespołów folklorystycznych, gry i zabawy dla dzieci, przejażdżki motorami, ścianki wspinaczkowe, wystawy rękodzieła WTZ, prac malarskich i inne. Piknik odwiedziło wielu gości w tym m.in. ks. Stanisław Słowik  dyr. Caritas, posłanka Halina Szydełko i Tomasz Czop dyr. WUP.   

Rodzinne pikniki bezalkoholowe odbywają się na terenie naszej gminy nieprzerwanie już od ośmiu lat. Dzięki wielkiej pracy i zaangażowaniu coraz większej liczby osób, co roku są one coraz bardzie atrakcyjne. Jedni urozmaicają je poprzez organizację biegów inni meczy piłkarskich jeszcze inni popisy strażackie. Cel zawsze pozostaje jedne i niezmienny – promować trzeźwość i wartości rodzinne.

niedziela, 25 lutego 2018

Interes Gminy

 
Dzisiaj odbyło się spotkanie mieszkańców Miłocina ze mną i prezydentem Rzeszowa. Tematem spotkania była m.in. sprawa konsultacji społecznych w sprawie poszerzenia Rzeszowa o to właśnie sołectwo. Na spotkanie przyszło około 70 mieszkańców w tym sołtys, który zaprosił gości z Rzeszowa.
 
Odpowiedziałem mieszkańcom na szereg pytań, wyjaśniłem jak będą odbywały się konsultacje i kto będzie mógł wziąć w nich udział. Poinformowałem o podjętych działaniach zmierzających do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego sołectwa. Dzięki temu kosztownemu dokumentowi (150 tys. zł.) mieszkańcy będą mieli pewność jak będzie kształtował się ład przestrzenny ich sołectwa. To ważna inicjatywa, zwłaszcza w kontekście realizowanej przez władze miasta Rzeszowa polityki przestrzennej, gdzie na osiedlach między domami jednorodzinnymi budowane są wieżowce.
 
Mówiłem również o planowanych w tym roku do realizacji programach m.in.: senioralnym, transportowym, kolejowym, budowie dróg.  Uczciwie odpowiadałem na pytania i starałem się rozwiewać wątpliwości mieszkańców. Jestem Burmistrzem Głogowa Małopolskiego, 20-to tysięcznej gminy ze 115 milionowym budżetem. Jestem z tego dumny, a obrona interesów Gminy Głogów Młp. jest moim najwyższym nakazem.
 

 
 

niedziela, 4 lutego 2018

Dni Pamięci

26 stycznia w Głogowie Małopolskim odbyły się gminne obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W tę ważną uroczystość, której celem było upamiętnienie zamordowanych przez Niemców Żydów podczas II wojny światowej, włączyła się Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna oraz głogowska młodzież szkolna, która w wymownym milczącym marszu przeszła na cmentarz żydowski oraz pod pomnik ofiar Holokaustu i na mogiły Żydów w Borze koło Głogowa Młp.
 
W ramach obchodów odbyła się również sesja naukowa pt. „Historia i kultura Żydów głogowskich naszym wspólnym dziedzictwem”, w której udział wzięli zaproszeni goście w tym prof. Wacław Wierzbieniec, który przybliżył zebranym zasady funkcjonowania gminy żydowskiej. W przedwojennym Głogowie społeczność żydowska stanowiła 30 proc. mieszkańców. Żydzi zajmowali się głównie handlem i rzemiosłem. Mieli swoją synagogę, łaźnię, cmentarz i izbę handlową. Dzieci wyznania katolickiego i mojżeszowego uczyły się z tych samych klasach a mieszkańcy prowadzili wspólne interesy. Wraz z innymi mieszkańcami Głogowa tworzyli oni zgodne społeczeństwo. II wojna światowa oraz zorganizowana przez Niemców eksterminacja Żydów sprawiła, że trwająca ponad III wieki koegzystencja został brutalnie przerwana. Większość głogowskich Żydów została wiosną 1942 roku wywieziona do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Bełżcu i tam zamordowana.  
 
Pamięć o głogowskich mieszkańcach wyznania mojżeszowego i ich tragicznej historii oraz ofiarnych czynach Polaków w tym trudnym czasie jest dzisiaj naszą powinnością i obowiązkiem. Dlatego w najbliższym numerze „Ziemi Głogowskiej” ukaże się artykuł opisujący historię żydowskiej rodziny Birnfeldów ukrywającej się w domu Jana i Marii Samojednych oraz Marii Ożóg, którzy za swój heroiczny czyn zostali przez Niemców rozstrzelani. Śmierć ponieśli również ukrywani przez Polaków Żydzi.

niedziela, 28 stycznia 2018

Centrum przesiadkowe

W Głogowie Małopolskim przy dworcu PKP powstanie centrum przesiadkowe dla pasażerów. Inwestorem jest gmina zaś wykonawcą firma Karpat-Bud, która realizuje zadanie w ramach programu ZIT-ROF. Inwestycja zrealizowana zostanie w 2018 r.  a jej całkowity koszt wyniesie 4,5 mln. zł. Wybudowanie centrum w znacznym stopniu poprawi warunki korzystania przez mieszkańców z komunikacji publicznej oraz rozwiąże problem braku miejsc parkingowych przy cmentarzu i w centrum miasta.

W ramach programu budynek dworca kolejowego (obecnie stary, odrapany i nieużywany) zostanie rozbudowany o jedno piętro oraz przystosowany dla pasażerów i osób niepełnosprawnych. Przy nowoczesnym budynku dworcowym pojawią się zadaszone stanowiska dla autobusów, miejsca postojowe dla rowerów, motocykli i taksówek. Rzeka Szlachcianka, która przepływa obok dworca, zostanie przykryta i zabezpieczona.

Dworzec, który powstaje będzie obsługiwał zarówno pasażerów korzystających z kolei jak również pasażerów autobusów i busów. W ten sposób stworzone zostaną warunki do łatwego i bezpiecznego przesiadania się pasażerów z samochodów prywatnych lub rowerów do innych publicznych środków transportu. Powstanie nowego dworca wcale nie oznacza likwidacji przystanków w rynku. Po wybudowaniu centrum przesiadkowego autobusy nadal będą wjeżdżały do centrum i zatrzymywały się na przystanku przed ratuszem.

sobota, 27 stycznia 2018

115 milionów

Na grudniowej sesji radni przyjęli budżet gminy. Za uchwałą budżetową zgodnie głosowali wszyscy radni niezalenie od opcji i poglądów. Trudno było postąpić inaczej. Tegoroczny budżet jest naprawdę rekordowy i imponujący. Planowane dochody na poziomie 100 mln. zł. wydatki 115 mln. zł. Deficyt nieduży, a przede wszystkim olbrzymia ilość zaplanowanych do realizacji inwestycji.

Na oświatę przeznaczona zostanie kwota 29 mln. zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, utrzymanie obiektów szkolnych, przedszkolnych i żłobkowych, stołówki szkolne, dowóz dzieci i administracja szkół. Na wsparcie dla rodzin w ramach programu Rodzina 500+ przeznaczona zostanie kwota 15 mln. zł. Świadczenie wypłacone zostanie 2570 dzieciom z 1637 rodzin w tym dla 80 dzieci niepełnosprawnych.

Największa kwota bo aż 40 mln. zł. przeznaczona zostanie na inwestycje. W tym roku będzie ich naprawdę sporo z racji wdrażania programów unijnych i realizacji dużych inwestycji z budżetu gminy takich jak rozbudowa przedszkola publicznego.

W budżecie zapisano kwotę 8 mln. zł. na budowę dróg, 5 mln. zł. na budowę parkingów i chodników, na rozbudowę domu kultury i remont domu ludowego w Hucisku zaplanowano 2,3 mln. zł., na budowę oczyszczalni ścieków i rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej w Przewrotnem, Hucisku i Pogwizdowie Starym kwotę 5 mln. zł.

Dużo środków (4,9 mln. zł.) przeznaczonych zostanie na zwiększenie energii ze źródeł odnawialnych, w ramach tego programu na wszystkich budynkach użyteczności publicznej w tym na oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody i szkołach ustawione zostaną baterie fotowoltaiczne. Uzbrojone zostaną kolejne tereny (10 h) pod inwestycje dla przedsiębiorców za kwotę 4,4 mln. zł.

Zrealizowany zostanie program E-usługi w Gminie Głogów Młp. w ramach którego stworzone zostaną  możliwości załatwiania wielu spraw urzędowych drogą elektroniczną. Rozbudowana zostanie baza dla seniorów poprzez utworzenie domu pomocy społecznej i rozszerzenie zakresu działania domu senior na kwotę 3 mln. zł.