niedziela, 19 listopada 2017

Głos mieszkańcówPo raz szósty w naszej gminie odbędzie się realizacja Budżetu Obywatelskiego. Każdy mieszkaniec Głogowa Małopolskiego, w podziel na Osiedle Centrum i Osiedle Niwa, będzie mógł wypowiedzieć się w sprawie, najważniejszej jego zdaniem inwestycji, która powinna zostać realizowana w przyszłym roku.

Ze strony mieszkańców wpłynęły następujące propozycje.
Na Osiedlu Niwa: modernizacja urządzeń na placu zabaw przy ul. Menerki, budowa boiska do koszykówki, siłownia plenerowa - Outdoor fitness, projekt i wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Armii Krajowej, wykonanie chodnika przy ul. Armii Krajowej, dokończenie oświetlenia ulicy Kościuszki.
Na osiedlu Centrum: budowa jezdni asfaltowej okrawężnikowanej wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową - ul. Nad Stawem i Młynarska, oświetlenie boiska sportowego i placu zabaw na Osiedlu Słonecznym, modernizacja drogi przy ulicy Grabnik, chodnik na ul. Polnej, budowa nakładki asfaltowej i barier ochronnych na ul. Rzeszowskiej.

Każdy mieszkaniec Głogowa Małopolskiego, w dniach 23-24 listopada 2017 r. w godz. od 7:30 do 18:00 w Urzędzie Miejskim - Kancelaria ogólna, będzie mógł oddać głos na wybrany przez siebie projekt. Zadanie, które uzyska największą liczbą głosów przeznaczone będzie do realizacji w 2018 roku.

Budżet obywatelski to bardzo ważne narzędzie w obywatelskiej aktywności. Daje ono mieszkańcom możliwość, wskazania problemów, które zauważają w środowisku lokalnym, oraz poprzez głosowanie przyczynić się do ich rozwiązania. Ta forma wypowiedzi mieszkańców stała się na tyle ważna, iż w ostatnim czasie pojawił się poselski projekt zmiany ustawy, w którym zaproponowano, aby budżet obywatelki został wprowadzony w każdym mieście. Dobrze, że nasi posłowie zauważają mądre rozwiązana od lat funkcjonujące w samorządach i chcą na tej podstawie tworzyć lepsze prawo.

poniedziałek, 13 listopada 2017

Romantyczny poemat10 listopada br. w sali Miejsko-Gminnego Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Młp. z inicjatywy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie promujące szósty już tom „Kronik Głogowskich”. Wydawnictwo to pełni w naszej gminie bardzo ważną rolę. Tutaj gromadzone są prace z zakresu literatury pięknej, poezji, kultury i historii, związane z głogowską ziemią i jej mieszkańcami. Obecny numer „Kroniki” zawiera skarb, który przez dziesięciolecia przeleżał w archiwach - poemat Tomasza Adama Stryjewskiego z 1838 r. zatytułowany „Klasztor pod Głogowem”. Rękopis poematu udało się odnaleźć w Archiwum Narodowym w Krakowie i jest to jego pierwsze wydanie. 

Poemat poprzedzony został komentarzem nauczycielki języka polskiego pani Renaty Pomykały oraz wyjaśnieniami historyka i dyrektora naszej biblioteki pana Roberta Borkowskiego. Szczególnych walorów artystycznych temu wydaniu kronik, dodały ilustracje wykonane akwarelami przez regionalnego malarza pana Tycjana Regułę. Gorąco zachęcam do zapoznanie się z treścią poematu powstałego w czasach romantyzmu i zainspirowanego głogowskimi legendami. Kroniki dostępne są w głogowskiej bibliotece i jej filiach w poszczególnych sołectwach.  

piątek, 10 marca 2017

Podstawa programowaOd 1 września 2017 r. w szkole podstawowej wprowadzona zostanie nowa podstawa programowa. Minister edukacji Anna Zalewska podpisała stosowne rozporządzenie w tej sprawie.

Nowa podstawa programowa będzie wprowadzana stopniowo po wejściu w życie reformy zmieniającej strukturę szkół. Pierwsi - od roku szkolnego 2017/2018 - zgodnie z nią będą się uczyć uczniowie klas I, IV i VII 8-letniej szkoły podstawowej.

Nowa podstawa jest nowoczesna, przewiduje prace projektami oraz pozostawia nauczycielom dużą swobodę doboru metod nauczania. Od V klasy szkoły podstawowej rozpoczyna się nauczanie przedmiotowe. Co ważne już od klas 1-3 dzieci będą się uczyły podstaw programowania, wzmocniona ma zostać matematyka, poprzez m.in. podstawy gry w szachy. Przedmiotów z nauk przyrodniczych będzie o 105 godzin więcej niż obecnie, a informatyki o 70 godzin.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym jest opisane, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Programy nauczania i podręczniki muszą być z nią zgodne. Do końca czerwca wszyscy nauczyciele zostaną przeszkoleni z nowej podstawy. Nauczyciel ma obowiązek realizacji treści w niej zawartych.

Trwają również prace nad rozporządzeniem o warunkach pracy i dopuszczeniu podręczników.

niedziela, 26 lutego 2017

Wycinka odbiurokratyzowanaOd 1 stycznia 2017 r. obowiązują zliberalizowane przepisy dot. wycinki drzew na prywatnych posesjach. Wycinka drzew i krzewów na własnej działce jest możliwa bez zgody urzędu pod warunkiem, że nie wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Według poprzednich przepisów chcąc wyciąć drzewo na swojej posesji, należało wystąpić do burmistrza o zezwolenie na takie działanie. Według posłów PiS, którzy byli autorami noweli, stanowiło to nadmierną i nieuzasadnioną ingerencję w możliwość wykonywania prawa własności nieruchomości.

Dodatkowo związane to było z nadmierną biurokracją – wnioski, pozwolenia oraz fiskalizmem – dodatkowe opłaty. Złożenie wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew, niejednokrotnie,  związane było z koniecznością wizji lokalnej co angażowało siły i środki gminy, które z powodzeniem mogły być w tym czasie wykorzystane na inne - bardziej potrzebne działania.

W gminie Głogów Młp. w minionym roku na ok. 400 złożonych wniosków o pozwolenie na wycinkę drzew, jedynie 10 było odmownych. Dotyczyło to głównie drzew rosnących w obszarach chronionych. Pozostałe przypadki były całkowicie uzasadnione i nie budziły żądnych obaw.

Wydawało się, że zmiany w przepisach były rozsądnie i pożądane przez społeczeństwo. Jednak posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Zakłada on powrót do poprzednich zasady, mówiących o tym, że to gmina wydaje pozwolenie na usunięcie drzew. Autorzy projektu proponują również przywrócenie opłat za wycinkę drzew.

W treści projektu ustawy czytamy, że „celem nowelizacji ustawy jest zaostrzenie obowiązujących przepisów pozwalających na swobodne dokonywanie wycinki drzew i krzewów”. W ocenie autorów, zmiany w ustawie mają przyczynić się do zahamowania pogłębiającej się wycinki drzew z terenów publicznych, a także wpłynąć na poszerzenie świadomości społecznej w zakresie wartości i znaczenia przyrody.

Po co wracać do starych, zbiurokratyzowanych  zasad, które uległy zmianie niespełna dwa miesiące temu. Co takiego nadzwyczajnego zmieniło się w tym czasie, aby znowu bawić się w biurokrację i kazać mieszkańcowi przychodzić do urzędu i prosić o zgodę na wycinkę sosenki na własnej działce?

poniedziałek, 20 lutego 2017

Dochody dochodyUkazał się ranking jednostek samorządu terytorialnego Zrównoważony Rozwój. Wynika z niego, iż budżety większości gmin w Polsce przynajmniej w połowie opierają się na dotacjach i subwencjach, w skrajnych przypadkach dochody własne to jedynie 15 proc. wpływów do gminnej kasy.

Według twórcy rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju prof. Eugeniusza Sobczaka, stosunek dochodów własnych gmin do dochodów budżetowych ogółem świadczy o poziomie samodzielności finansowej samorządu.

„Im niższy jest wskaźnik, tym większe uzależnienie jednostki samorządu od sytuacji budżetu państwa, koniunktury gospodarczej czy poziomu bezrobocia. Jeśli ponad 50 proc. budżetu pochodzi ze źródeł zewnętrznych, to samorządy mają trudności z planowaniem długoterminowym inwestycji. Tymczasem te miasta, które charakteryzuje wysoki udział dochodów własnych, czyli ok. 70 proc., mają łatwiejsze zadanie” – wyjaśnił.

Jak pokazują dane pochodzące z rankingu, w 2015 r. jedynie 87 gmin w Polsce wyróżniało się wysoką samodzielnością finansową. Jednak głównie są to te gminy, które na swoim terenie posiadają bogate przedsiębiorstwa, kopalnie lub fabryki, które z uwagi na swój olbrzymi majątek i zysk, przekazują do gminnej kasy wysokie podatki.

Liderem tej części rankingu została gmina wiejska Kleszczów (woj. łódzkie), której dochody własne stanowiły 96,82 proc. budżetu. Z kolei w gronie najbardziej niesamodzielnych finansowo samorządów w 2015 r. znalazła się gmina wiejska Janowiec Kościelny (14,87 proc.)(woj. warmińsko-mazurskie).

Głogów Młp. na łączną liczbę 2478 wszystkich gmin w Polsce, zajął 785 pozycję ze wskaźnikiem 50,32 proc. dochodów własnych w stosunku do wszystkich dochodów. W rankingu zrównoważonego rozwoju w kategorii gmina miejsko-wiejska, Głogów Młp. zajął pierwsze miejsce w województwie podkarpackim.