piątek, 10 marca 2017

Podstawa programowaOd 1 września 2017 r. w szkole podstawowej wprowadzona zostanie nowa podstawa programowa. Minister edukacji Anna Zalewska podpisała stosowne rozporządzenie w tej sprawie.

Nowa podstawa programowa będzie wprowadzana stopniowo po wejściu w życie reformy zmieniającej strukturę szkół. Pierwsi - od roku szkolnego 2017/2018 - zgodnie z nią będą się uczyć uczniowie klas I, IV i VII 8-letniej szkoły podstawowej.

Nowa podstawa jest nowoczesna, przewiduje prace projektami oraz pozostawia nauczycielom dużą swobodę doboru metod nauczania. Od V klasy szkoły podstawowej rozpoczyna się nauczanie przedmiotowe. Co ważne już od klas 1-3 dzieci będą się uczyły podstaw programowania, wzmocniona ma zostać matematyka, poprzez m.in. podstawy gry w szachy. Przedmiotów z nauk przyrodniczych będzie o 105 godzin więcej niż obecnie, a informatyki o 70 godzin.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym jest opisane, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Programy nauczania i podręczniki muszą być z nią zgodne. Do końca czerwca wszyscy nauczyciele zostaną przeszkoleni z nowej podstawy. Nauczyciel ma obowiązek realizacji treści w niej zawartych.

Trwają również prace nad rozporządzeniem o warunkach pracy i dopuszczeniu podręczników.